Selma Utvikling AS

Selskapet ble stiftet i 2022 og formålet til selskapet er å utvikle egen tomter og områder, og være engasjert og mulig medfinansiør på andre aktuelle prosjekt – prospekt, som passer inn og/eller vi ser interesse for, lokalt.

Tilbake til investeringer