Investering

Investeringsdelen av Hauglid Eiendom, konsentrerer seg rundt selskap med hovedaktivitet på Østlandsområdet, og porteføljen spenner fra veldrevne selskap med god drift, til innovative oppstartsbedrifter og vekstbedrifter, med interessante ideer og/eller teknologi.

Lidenskap for vekst og oppstartsbedrifter

Hauglid Eiendom er tungt inne og har investert i flere selskap på Østlandet. Vi investerer gjerne i oppstartsfasen i nye innovative selskap, hvis det passer inn. Målet er å være en bidragsyter til å skape vekst og kompetansebaserte arbeidsplasser i regionen.

Vi jobber også med å etablere et Utviklingsfond – Start up fond, sammen med andre aktører - investorer i regionen. Interessert, vennligst ta kontakt!

Alle henvendelser til oss blir behandlet konfidensielt og seriøst.

Investering oppstartsselskap

Investerer i oppstartsfasen, gjerne i nye innovative bedrifter i Telemark. Målet er å være en bidragsyter til å skape vekst og kompetansebaserte arbeidsplasser.

Lidenskap for vekst og oppstartsbedrifter

Vi har en lidenskap for å støtte oppstartsbedrifter,  som har potensial til å revolusjonere bransjen de jobber inn mot og skape vekstmuligheter i regionen. Vi er spesielt interessert i innovative og bærekraftige selskaper, som har ambisiøse planer om å utvide sin virksomhet til nye markeder.

Vi ser på investeringene våre som en mulighet til å være en aktiv bidragsyter til å skape kompetansebaserte arbeidsplasser og fremme bærekraftig vekst for vår region. Vi vet at å støtte oppstartsbedrifter kan være utfordrende og det krever en helhetlig tilnærming som tar hensyn til både deres nåværende og fremtidige behov og de kravene som settes til dem fra samfunnet, tidlig.

Kontakt oss

Slik transformerer vi våre investeringer

Misjon

Vår misjon er å skape merverdier gjennom langsiktig investering, utvikling og forvaltning av våre investeringer og eiendommer.

Verdier

Vi ser muligheter, ønsker å bygge gode relasjoner, samt skape engasjement og være langsiktige, med fokus på bærekrafts verdiene.

Visjon

Vår visjon er å overlate eiendommene i bedre stand enn da de ble overtatt av oss.