Utvikling av Kompetansebanken Seljord

Utviklingen av Kompetansebanken i Seljord pågår og 1 etasje og deler av 2 etg er ferdig renovert og en del utleid. Men her er det fortsatt ledige areal i et inkluderende og innovativt miljø. Ta kontakt for en prat og mulighet for å gjøre tilpasninger, til deres behov.